gostilna KEKEC

NOVA GORICA
Kekceva pot 4, p.p. 94
Tel: 65 3005675
Prezzo medio € 30
Chiusura : MERCOLEDI'

Grigliate da paura.
(segnalato da Rugi)Indietro